Hodíškov

Obecní úřad Hodíškov


Úřední deskaRok 2017
Věc: STANOVENÍ POČTU OKRSKŮ A POČTU ČLENŮ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY PREZIDENTA r.2018
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 13.11.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 324 kB
ZobrazitVěc: E-ON UPOOZORNĚNÍ NADODRŽOVÁNÍ ZÁKONA č.458/2000
Od:společnost E-ON
Vyvěšeno dne: 13.11.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 2759 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY POOSLAVÍ 11.12.2017
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 13.11.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 120 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE č.6/2017
Od:Krajský úřad kraje Vysočina
Vyvěšeno dne: 27.10.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 1080 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 27.10.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 200 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 19.10.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 200 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA - VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 20.10.2017 V 19.00 HOD
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 12.10.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 56 kB
ZobrazitVěc: OZNÁMENÍ - DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY r.2017
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 4.10.2017
Formát dokumentu:PDF
Velikost souboru: 354 kB
ZobrazitVěc: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - LESY
Od: Ministerstvo zemědělství ČR
Vyvěšeno dne: 21.9.2017
Formát dokumentu:PDF
Velikost souboru: 2 096 kB
ZobrazitVěc: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ AKTUALIZACE BPEJ
Od: Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno dne: 17.9.2017
Formát dokumentu:PDF
Velikost souboru: 536 kB
ZobrazitVěc: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODÍŠKOV
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 17.9.2017
Formát dokumentu:PDF
Velikost souboru: 700 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA - VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 15.9.2017 V 19.00 HOD
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 8.9.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 267 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE 12.9.2017 v 10:00 hod.
Od: Krajský úřad kraje Vysočina
Vyvěšeno dne: 31.8.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 1 796 kB
ZobrazitVěc: STANOVENÍ POČTU OKRSKŮ A POČTU ČLENŮ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY r.2017
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 27.8.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 107 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 14.7.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 506 kB
ZobrazitVěc: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VLASTNÍKŮM LESŮ
Od:Městský úřad Žďár nad Sázavou
Vyvěšeno dne: 14.7.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 1 994 kB
ZobrazitVěc: NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODÍŠKOV - ZÁZNAM Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Od:Městský úřad Žďár nad Sázavou
Vyvěšeno dne: 12.7.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 451 kB
ZobrazitVěc: OSLAVA 600.LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI - DNE 19.8.2017
Od:Obec Hodíškov
Vyvěšeno dne: 12.7.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 1 446 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2017
Od:Obec Hodíškov
Vyvěšeno dne: 3.7.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 492 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2017 - Svazek obí Pooslaví
Od:Svazek obcí POOSLAVÍ
Vyvěšeno dne: 30.6.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 241 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA - VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 30.6.2017 V 19.00 HOD
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 20.6.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 240 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE 20.6.2017 v 10:00 hod.
Od: Krajský úřad kraje Vysočina
Vyvěšeno dne: 9.6.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 414 kB
ZobrazitVěc: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODÍŠKOV
Od: Krajský úřad kraje Vysočina
Vyvěšeno dne: 7.6.2017
Formát dokumentu:PDF
Velikost souboru: 1 571 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA - VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2.6.2017 V 19.00 HOD
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 26.5.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 266 kB
ZobrazitVěc: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HODÍŠKOV ZA r.2016
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 16.5.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 559 kB
ZobrazitVěc: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SPRÁVNÍCH CELKŮ
Od:Svazek obcí POOSLAVÍ
Vyvěšeno dne: 15.5.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 1 705 kB
ZobrazitVěc: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA r.2016, STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED, ZÁVĚREČNÝ ÚČET, POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Od:Svazek obcí POOSLAVÍ
Vyvěšeno dne: 15.5.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 568 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.7
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 2.5.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 1 545 kB
ZobrazitVěc: POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ PODLE CENOÝCH PŘEDPISŮ ZA r.2016
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 30.4.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 1 265 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE 9.5.2017 v 10:00 hod.
Od: Krajský úřad kraje Vysočina
Vyvěšeno dne: 30.4.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 1 200 kB
ZobrazitVěc: VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2017 - HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM K NAHLÉDNUTÍ
Od:Finanční úřad pro kraj Vysočina
Vyvěšeno dne: 26.4.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 60 kB
ZobrazitVěc: VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ ZA ROK 2016
Od:Finanční úřad pro kraj Vysočina
Vyvěšeno dne: 24.4.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 2 104 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA - VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 1.5.2017 V 19.00 HOD
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 24.4.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 250 kB
ZobrazitVěc: SVAZEK OBECNÍCH LESŮ PŘIBYSLAV - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 11.4.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 65 kB
ZobrazitVěc: ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE HODÍŠKOV ZA ROK 2016
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 5.4.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 313 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA - VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 4.4.2017 V 19.00 HOD
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 28.3.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 45 kB
ZobrazitVěc: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ SVAZEK OBECNÍCH LESŮ PŘIBYSLAV ZA r.2016
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 28.3.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 311 kB
ZobrazitVěc: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODÍŠKOV K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 10.3.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 140 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČTOVÝ VÝHLED - SVAZEK POOSLAVÍ
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 9.3.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 86 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČTOVÝ VÝHLED - SVAZEK OBECNÍCH LESŮ PŘIBYSLAV
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 8.3.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 65 kB
ZobrazitVěc: ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ SVAZKU - SVAZEK OBECNÍCH LESŮ PŘIBYSLAV ZA ROK 2015
Od:Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 7.3.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 441 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE 7.2.2017 v 10:00 hod.
Od: Krajský úřad kraje Vysočina
Vyvěšeno dne: 26.1.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 294 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 15.1.2017 v 18:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 8.1.2017
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 200 kB
Zobrazit
Dokumenty na úřední desce jsou zveřejněny ve formátu PDF. Pro zobrazení na vašem počítači musíte mít nainstalován program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma k volnému použití. Instalační program si můžete stáhnout zde.

Copyright © 2007 – 2017 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 15.5.2017 22:00